Servicii personalizate

Optimizarea este un procedeu prin care anumite echipamente sau procese sunt determinate să facă faţă unor exigenţe superioare, fără ca acest lucru să însemne neaparat şi un cost suplimentar sau o investiţie în componente hardware şi programe.Deşi metoda de implementare este întotdeauna personalizată, Blackbox IT, în baza experienţei acumulate în IT Outsourcing, vă prezintă următoarele trei metode ce fac parte din soluţia de optimizare dezvoltată:


1. Evaluarea echipamentelor curente - presupune verificarea tuturor echipamentelor şi sistemelor de lucru. Sunt analizaţi şi îmbunătăţiţi parametrii de lucru iar sistemul "act on demand" este înlocuit cu unul de prevenire a defecţiunilor şi de micşorare a "timpilor morţi" cauzaţi de aceastea.
2. Determinarea riscurilor de securitate - În urma auditului de specialitate sunt eliminate posibilităţile de corupere şi compromitere a datelor. Este recomandată implementarea unei soluţii antivirus/firewall pentru protecţia împotriva viruşilor informatici şi blocarea accesului nedorit. De asemenea, pentru eliminarea pagubelor cauzate de pierderea datelor şi costurile ridicate de recuperare se va utiliza o soluţie personalizată de back-up ce vă permite nu numai accesul imediat la fişierele considerate pierdute, dar şi la un anumit număr de versiuni anterioare ale acestora.3. Estimarea necesarului de echipament - În baza profilului de activitate şi a aplicaţiilor rulate se realizează o estimare a necesarului de echipament hardware pe o anumită perioadă de timp. În acest fel, orice noua aplicaţie nu va atrage neaparat o investiţie într-un echipament nou, ci doar costul îmbunătăţirii echipamentului curent.