Notă legală

■ Limitarea accesului


Informaţia prezentă pe acest site (numit în continuare “Site-ul”) nu se va utiliza pe teritoriul oricărei ţări sau jurisdicţii sau de către persoanele pentru care acest lucru constituie o incălcare a legii. Dacă acest lucru este valabil şi pentru Dumneavoastră, nu sunteţi autorizaţi să accesaţi sau să utilizaţi informaţia de pe acest Site.


■ Condiţii de utilizare


Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste condiţii de utilizare (numite în continuare “Condiţii de Utilizare”) pentru că ele se aplică în cazul în care accesaţi sau utilizaţi acest Site. Accesând Site-ul sau oricare pagină din cadrul Site-ului, inseamnă că acceptaţi şi înţelegeti aceste Condiţii de Utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste Condiţii de Utilizare, vă rugăm să nu utilizaţi si să nu accesaţi acest Site. Aceste Condiţii de Utilizare pot fi modificate în orice moment.


Orice persoană care accesează sau foloseşte informaţiile incluse în acest Site este denumită "Utilizator".


Site-ul Blackbox Service este deţinut şi conceput de către compania E-dea Works S.R.L.(numită în continuare Compania), cu sediul în România. Legea aplicabilă pentru acest Site şi pentru Condiţiile de Utilizare este legea românească.


1. Excluderi generale


Materialul şi informaţia de pe acest Site sunt furnizate ca atare şi fără garanţii de orice fel, fie exprese sau implicite.

Orice garanţii incluzând, dar fără a se limita la, garanţii implicite pentru uzul comercial şi potrivite pentru un anumit scop sunt excluse. Nu este oferită nici o garanţie cu referire la conţinutul, funcţionalitatea, link- urile sau comunicările de date; de asemenea, nu se oferă garanţie pentru defectele, erorile sau rectificarile apărute, pentru întreruperea comunicaţiei, interceptarea sau pierderea informaţiei, pentru absenţa viruşilor sau a altor componente dăunatoare.


În nici un caz Compania, subsidiarele sau afiliatele ei nu vor fi raspunzătoare pentru orice costuri sau pagube faţă de terţi, inclusiv pagube directe, indirecte, speciale, incidentale sau rezultând din sau în legătură cu accesul sau utilizarea Site –ului sau imposibilitatea de a accesa sau utiliza acest Site, sau oricare dintre funcţiille sau caracteristicile lui, inclusiv, în legătură cu răsfoirea, sau descărcarea oricăror informaţii, date, texte, imagini sau alt material accesibil prin acest Site sau oricare alt website care are link-uri dinspre şi către acest Site.


Este responsabilitatea Utilizatorului acestui Site de a evalua acurateţea, deplinătatea, siguranţa şi utilitatea opiniilor, serviciilor sau a altor informaţii oferite. Orice informaţie furnizată în acest Site se regăseşte condiţionată de faptul că nu trebuie considerată ca şi consultanţă legală, contabilă, fiscală, financiară, ca investiţie sau ca altfel de sfat profesional în privinţe sau probleme specifice. În mod corespunzator nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice utilizare sau utilizare necorespunzătoare a acestor informaţii. Utilizatorii acestui Site ar trebui să consulte specialiştii in legătură cu circumstanţele lor personale.


2. Fără oferte


Nici un material de pe acest Site nu trebuie interpretat ca o cerere de ofertă, ofertă, sfat, recomandare sau orice alt serviciu de a achiziţiona sau a dispune de orice investiţie sau de a se angaja în orice altă investiţie sau tranzactie. Pentru orice informaţie despre produse sau ţări specifice a se consulta site–ul respectiv.


3. Proprietatea intelectuală


În afara unei stipulaţii contrare, toate informaţiile, textele, imaginile grafice, caracteristicile şi funcţiile, precum şi aşezarea în pagină( incluzând design-ul) conţinute în acest Site sunt proprietatea exclusivă a Companiei şi nu pot fi copiate sau distribuite, în totalitate sau parţial, fără acordul scris al Companiei, obţinut în prealabil.

Totuşi Utilizatorul poate descărca sau printa orice pagină de pe acest Site pentru uzul personal, necomercial cu condiţia de a nu elimina clauzele privind drepturile de autor.


4. Link –uri


Link- urile de pe acest Site sau alte site –uri web sunt oferite numai pentru informarea şi convenienţa Utilizatorului.


Compania nu îşi asumă responsabilitatea şi nu raspunde in legatura cu orice website care are link-uri din acest Site (sau orice website care duce la acest Site), inclusiv conţinutul şi operarea lor. Compania nu analizează si nu monitorizează asemenea link-uri. Aceste website –uri pot proveni din afara ţării Dumneavoastră şi sunt supuse unor reglementar şii legislaţii diferite.


Un link de pe acest Site către un alt website ( sau un link de pe un alt website către acest Site) nu reprezintă o referintă, garanţie, aprobare, promovare , ofertă sau solicitare în legatură cu asemenea website-uri , conţinutul lor sau orice alte produse sau servicii promovate sau distribuite prin acel website. Compania consideră că link-urile către website-urile accesibile publicului, pagini de web, grupuri de informare şi alte surse sunt permise în mod legal şi respectă aşteptările celor care utilizează în mod obişnuit Internetul.


Fără acordul scris al Companiei nici o persoană şi nici un website nu poate realiza un link cu acest Site, către pagina sa de net sau către oricare altă pagină internă.


5. Confidenţialitate


Compania işi ia măsuri de precauţie rezonabile pentru a menţine informaţia obţinută de la vizitatorii on-line în sigurantă împotriva accesului şi utilizării neautorizate şi revizuieşte periodic măsurile de securitate.


Nu trimiteţi informaţii confidenţiale sau personale Companiei prin acest Site. Nu se creează o legătură de confidenţialitate între Utilizator şi Companie prin transmiterea unor informaţii către Companie. Orice informaţie pe care Compania o primeşte prin intermediul Site-ului,în afară de informaţia de identificare personală este considerată non–confidenţială.

Informaţia de identificare personală este utilizată de Companie doar pentru a procesa o cerere de informaţie din partea Utilizatorului sau pentru comercializa produsele si serviciile noastre.

Prin transmiterea de informaţii către Companie prin intermediul Site-ului sau oricare alte mijloace elctronice, Utilizatorul acordă Companiei dreptul de a utiliza, reproduce, prezenta, modifica, distribui sau procesa informaţia respectivă.

Compania are dreptul de a utiliza informaţia inclusiv orice know – how , tehnici sau idei conţinute aici fără nici un fel de taxă şi pentru orice scop.


6. Supraveghere


Compania nu este obligată să monitorizeze orice ofertă sau transmisie către şi prin intermediul Site –ului sau orice alt site care are link de la şi către Site. Compania işi rezervă totuşi dreptul de monitoriza , inclusiv orice fel de chat room sau website-uri similare.

Utilizatorul este de acord ca transmiterea informaţiei nu implică nici o obligatie şi că prin inregistrarea sau transmiterea de informaţie, cu excepţia datelor de identificare personale, nu este creată nici un fel de relaţie contractuală între Utilizator şi Companie.


7. Comportamentul Utilizatorului


La accesarea sau utilizarea oricărei părţi din acest Site, nu este permis să:

- să se plaseze orice informaţie care contine elemente ilegale, ameninţătoare, abuzive, jignitoare, defăimatoare, obscene, pornografice, vulgare sau care pot ridica obiecţii de orice fel, inclusiv dar fără a se limita la orice transmisii care constituie sau incurajează comportamente care sunt considerate fapte penale, care pot atrage răspunderea civilă sau care incalcă în orice alt mod legea naţională sau internaţională ;

- să se plaseze sau să se transmită orice informaţie sau software care conţine un virus, vierme, virus Troian sau orice alt element dăunator;

-să se interfereze cu funcţionarea acestui Site sau să se restricţioneze sau împiedice accesul oricărui alt Utilizator al acestui Site;

- să se plaseze, să se faca public, să se transmită, reproducă, distribuie sau exploateze orice informaţie, software sau alt material, obţinut prin intermediul Site-ului în scopuri comerciale fără acordul scris şi prealabil al Companiei;


Avertisment:


Orice tentativă a oricărei persoane de a provoca pagube acestui Site sau de a submina operarea poate constitui o incălcare a legilor civile sau penale. Compania îşi rezervă dreptul de a pretinde daune pentru pagubele provocate de o asemenea persoană în limitele legale.


8. Legea aplicabilă si jurisdicţia, limitările impuse de legea locală, actualizările, altele.


Site-ul si aceste Conditii de Utilizare vor fi prezentate, aplicate şi executate în conformitate cu legile României fără referinţă la principiile legii conflictuale . Instanţa competentă este cea din România.

Compania nu admite prin acest paragraf că orice informaţie, material sau caracteristici/funcţii care îi aparţin se pot utiliza în orice alta jurisdicţie.


Site –ul nu este direcţionat către persoanele din orice jurisdicţie unde (din cauza naţionalitătii persoanei respective , rezidenţei, cetăţeniei sau oricărui alt element) publicarea sau accesarea Site –ului vin in contradicţie cu legile şi reglementările locale.


Persoanele la care se referă aceste restricţionări şi prohibiţii , nu trebuie să acceseze sau să utilizeze acest Site. Prin accesarea sau utilizarea acestui Site din proprie iniţiativă, Utilizatorul este direct răspunzator pentru respectarea legilor si normelor locale.


■ Blackbox este marcă înregistrată a E-dea Works S.R.L.


————————————————————————————————————————————————————

sus